Epizoda 10: S Tab Atkinsem o responzivních obrázcích a elementu picture

V desáté epizodě s @tabatkins mluvíme o responzivních obrázcích, především o nové speifikaci elementu picture. Stručně se ohlížíme do historie na důvody zamítnutí jiných návrhů. Konstatujeme, že díky výborné zpětné kompatibilitě lze element picture používat již dnes.

Všechny důležité body včetně jemného úvodu jsou obsaženy v shrnutí na začátku dílu, originál rozhovoru v angličtině je pro zájemce přiložen.